โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด   ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเยาวลักษณ์ พรมศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : pookmutt@gmail.com
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2561,14:49  อ่าน 697 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง โครงงานคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.04 MB

โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 2561,14:49   อ่าน 697 ครั้ง