โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด   ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปียาพัชร สุขประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,10:10  อ่าน 162 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชุดการสอนเรื่องน้ำและอากาศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่มที 3 เรื่องวัฏจักของน้ำ
รายละเอียดผลงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.98 MB

โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2561,10:10   อ่าน 162 ครั้ง