โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมใบสั่งซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน (ปริ้นเตอร์Epson,หมึกเติม)โรงเรียนวัดพิกุลเ (อ่าน 32) 29 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พร้อมใบสั่งซื้อซื้อวัสดุการศึกษา (กระดาษ A4)โรงเรียนวัดพิกุลเงิน (อ่าน 30) 28 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างงานปรับปรุงรางระบายน้ำรอบโดม โรงเรียนวัดพิกุลเงิน (อ่าน 62) 26 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษา (อ่าน 33) 26 ม.ค. 64
สัญญาจ้างทำของ เรื่องจ้างเหมาบริการทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษา (อ่าน 28) 26 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลอกบ่อบำบัดน้ำเสีย โรงเรียนวัดพิกุลงเิน (อ่าน 45) 20 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการศึกษา (มาสเตอร์ดูโปร)A (อ่าน 50) 12 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงบ่อดักไขมัน โรงเรียนวัดพิกุลเงิน (อ่าน 43) 08 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวัดพิกุลเงินประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ)ำหรับนักเรียนชั้ (อ่าน 142) 26 ส.ค. 63