โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด   ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวันของนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดพิง
ผู้สนใจสามรถขอรับเอกสารประกวดราครอิเล็กทรอนิกศืโดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกศ์ก่อนเสนอราคา ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pikulngern.ac.th  หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาทางโทรศัพท์หมายเลข  08-2340-8814 .ในวันและเวลาราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 181 ครั้ง