โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด   ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 เปิด วันที่ 1กรกฎาคม 2563 (อ่าน 90) 16 เม.ย. 63
แจ้งเลื่อนการรับเอกสารของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 (อ่าน 79) 01 เม.ย. 63