โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
ภาพกิจกรรม
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนวัดพิกุลเงิน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ขอขอบพระคุณพันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายท่านปภพ ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกองค์การบ
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔
โรงเรียนวัดพิกุลเงิน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ขอขอบพระคุณพันตำรวจเอกธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายท่านปภพ ธรรมชูเชาวรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการตามนโยบายในการพัฒนาการจัดการเรียนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จึงจัดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาการ " Lanuage Skills Competition 2020" และขอขอบพระคุณท่านสจ.ณัฏนนท์ ไพรุณ ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,17:12   อ่าน 1121 ครั้ง