โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานภายใต้กระบวนการคิดออกแบบ(Design Thinking)เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2564,17:31   อ่าน 405 ครั้ง