โรงเรียนวัดพิกุลเงิน
32/4 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ - ตลาดบางคูลัด  ตำบลบางม่วง  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
เบอร์โทรศัพท์ 020542274
ภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออกแบบการสอนสร้างสรรค์นวัตกรรุ่นเยาว์" โดย ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และทีมวิทยากรจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2563,08:16   อ่าน 1108 ครั้ง